home

สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) ตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

รูปภาพ: 

 

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ได้มอบหมายให้ส่วนบูรณะ

โดย นายวันชัย มาลัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน และ นายวีระพงษ์ เพ็ชรแกมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะ เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ส่วนบูรณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

และถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
ศุกร์, พฤษภาคม 4, 2018 - 16:30