home

สทช.ที่ 8 จัดโครงการฝึกอบรมให้กับ อปท.รุ่นที่ 2/2562

รูปภาพ: 

กรมทางหลวงชนบท  โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) 

จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน  เรื่อง ‘‘ การซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง’’   

ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562  ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์

 โดย นายลิขิต  ทิฐิธรรมเจริญ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

วันที่: 
พุธ, มกราคม 23, 2019 - 16:00