home

สทช.ที่ 8 ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี

รูปภาพ: 


นายทักษิณ บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป
และประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิและพิธีสักการะองค์พระวิษณุกรรม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ กรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
พุธ, ตุลาคม 9, 2019 - 13:45