home

ทช. ร่วมพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 จังหวัดตาก

รูปภาพ: 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท, นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท, นายทักษิณ บุญต่อ ผส.ทช.ที่ 8 , นายธงไชย ชมถนอม ผอ.ขทช.ตาก, ผอ.ขทช.ในพื้นที่ สทช.ที่ 8 เข้าร่วม พิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 จังหวัดตาก (The 2nd Thailand – Myanmar Friendship Bridge) และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ อาคารด่านพรมแดนฝั่งเมียนมา ดำเนินการโดย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง, เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย และ คณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมในพิธีฯ

วันที่: 
พุธ, ตุลาคม 30, 2019 - 16:45