home

สทช.ที่ 8 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านทดสอบวัสดุและผู้ควบคุมงาน

รูปภาพ: เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ (สตว.) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านทดสอบวัสดุและผู้ควบคุมงาน ด้านการทดสอบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์ พร้อมการใช้เครื่องมือทดสอบตัวอย่างก้อนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ก่อนเริ่มปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้าง (QCS.) ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป ณ แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร
 

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 14, 2019 - 16:15