Menu
home
>>
สทช.ที่ 8 ร่วมโครงการ “ทช.เชื่อมใจ” เพื่อมอบรถเข็น (Wheel Chair) ให้ผู้พิการ

 

สทช.ที่ 8 ร่วมโครงการ “ทช.เชื่อมใจ” เพื่อมอบรถเข็น (Wheel Chair) ให้ผู้พิการ
สทช.ที่ 8 ร่วมโครงการ “ทช.เชื่อมใจ” เพื่อมอบรถเข็น (Wheel Chair) ให้ผู้พิการ

กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรมโครงการ “ทช.เชื่อมใจ” เพื่อมอบรถเข็น (Wheel Chair)
ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

โดยมี นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และภรรยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ นายทักษิณ บุญต่อ ผส.ทช.ที่ 8 เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรกรมทางหลวงชนบทได้แสดงออกถึงมุทิตาจิตต่อผู้พิการฯ
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Scroll Up Skip to content