Menu
home
>>
สทช.ที่ 8 ร่วมงาน สภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) จังหวัดนครสวรรค์
สทช.ที่ 8 ร่วมงาน สภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) จังหวัดนครสวรรค์
สทช.ที่ 8 ร่วมงาน สภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) จังหวัดนครสวรรค์

นายทักษิณ บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 มอบหมายให้ นายชาติชาย ฉ่ำคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมงาน สภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. – 08.30 น. ณ เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

Scroll Up Skip to content