Menu
home
>>
รทช.เปิดการสัมมนา เรื่อง ทช.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ สำหรับผู้เกษียณฯ 63

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดการสัมมนา เรื่อง “ทช.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ” 2563 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “ทช.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ” 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ให้บุคลากรกรมที่ทุ่มเทแรงกาย และสติปัญญาในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้กับกรม มาอย่างยาวนานตราบจนเกษียณอายุราชการ 2563 โดยมีนายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม กล่าวรายงาน การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมรับฟังบรรยาย จำนวน 76 คน และได้เรียนเชิญ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการชื่อดังระดับแนวหน้าของเมืองไทย บรรยายเรื่อง “สมดุลของชีวิตพิชิตโรค” พร้อมวิทยากรจากสำนักบริหารกลาง บรรยาย เรื่อง “สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ” ณ ห้องประชุมธารสิทธิพงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content