Menu
home
>>
ทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต เน้นการสัญจรปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต เน้นการสัญจรปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตงานบำรุงถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.4088 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3272 – บ้านอีต่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เสร็จสมบูรณ์

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เดิมถนนสายดังกล่าวมีผิวจราจรแบบเคพซีล (Cape Seal) และบางช่วงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางโดยรวม 38 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลปิล็อก หมู่บ้านอีต่อง และอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้เข้าสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อปี 2562 พบว่าผิวทาง ช่วง กม.ที่ 13+765 – กม.ที่ 17+000 ระยะทาง 3,235 เมตร เกิดการชำรุดเนื่องจากการใช้งานมายาวนาน โดยบริเวณถนนดังกล่าวตั้งอยู่บนภูเขามีความลัดเลาะตามแนวเขา ในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดการชะล้างของหน้าดิน จึงทำให้เกิดปัญหาดินสไลด์และการทรุดตัวของถนน ทช.จึงได้มอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข ซ่อมสร้างผิวทางใหม่ให้เป็นผิวทางแบบคอนกรีต เสริมเหล็กทั้งหมด ส่วนบริเวณไหล่ทางที่เกิดดินสไลด์ ใช้การก่อสร้างแบบ Bio engineer พร้อมทั้งใช้กระสอบพิเศษ แบบเรียงซ้อนกันบริเวณ กม.ที่ 16+700 และก่อสร้างกำแพงกันดินเสริมกำลัง จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 กม.ที่ 15+100 ยาว 45 เมตร และจุดที่ 2 กม.ที่ 15 + 850 ยาว 100 เมตร เพื่อรับแรงอัดและป้องกันการเกิดดินสไลด์

ทั้งนี้ การซ่อมสร้างดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่บ้านอีต่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สามารถใช้สัญจรขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการส่งเสริมการคมนาคม ขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งใช้งบประมาณในการซ่อมสร้างประมาณ 27 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรแล้วเมื่อ 7 ธันวาคม 2563

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด (เบา/กลาง/หนัก)

Scroll Up Skip to content