Menu
home
>>
ประกาศกรมทางหลวงชนบท_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
ประกาศกรมทางหลวงชนบท_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมทางหลวงชนบท_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2
ตามบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
ที่ตั้ง 99/5 หมู่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
โดยให้มาลงทะเบียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด (เบา/กลาง/หนัก)

Scroll Up Skip to content