Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 นายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 พร้อมด้วย นายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม ผอ.ขทช.พิจิตร และ ผอ.บทช.พิจิตร, บางมูลนาก, บึงนาราง
ร่วมต้อนรับ นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ รับข้อสั่งการร่วมบูรณาการ
ความปลอดภัยดูแลโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ให้ความร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
ณ ศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 บริเวณ ทล.117 กม.92+450 หน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content