Menu
home
>>
ผส.ทช.8 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยรองรับเทศกาลปีใหม่ 2565 (ขทช.นครสวรรค์)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ โดยมี นายสามารถ เพิ่มตระกูล ผอ.ขทช.นครสวรรค์ และ นายชาติชาย ฉ่ำคำ ผอ.บทช.นครสวรรค์ และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบกระเช้าของขวัญ พร้อมกล่าวคำอวยพร เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content