Menu
home
>>
ผส.ทช.8 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยรองรับเทศกาลปีใหม่ 2565 (ขทช.อุทัยธานี)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี นายณรงค์ กัลปพฤกษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ผอ.บทช.อุทัยธานี และ ผอ.บทช.บ้านไร่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ทั้งนี้ ได้มอบกระเช้าของขวัญ พร้อมกล่าวคำอวยพร เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content