Menu
home
>>
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) ดำเนินการตรวจ ATK ครั้งที่ 2

นายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 ให้ความสำคัญกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงสั่งการให้มีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2  (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self – test kits : ATK) ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจให้กับเจ้าหน้าที่ สทช.ที่ 8 ซึ่งผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content